niedziela, 19 grudnia 2010
Citations

THOSE WHO STAND FOR NOTHING FALL FOR ANYTHING (Alexander Hamilton)

Ci którzy niczego nie popierają, dają się łatwo oszukać i uwierzą we wszystko.

DREAMS ARE THE TOUCHESTONES OF OUR CHARACTER (Henry David Thoreau)

Marzenia świadczą o naszym charakterze.

THERE IS NO FRIEND AS LOYAL AS A BOOK (Mark Twain)

Nie ma drugiego tak lojalnego przyjaciela jak książka

ALWAYS TELL THE TRUTH. THAT WAY, YOU DON'T HAVE TO REMEMBER WHAT YOU SAID (Mark Twain)

Mów zawsze prawdę. W ten sposób nie bedziesz musiał pamiętac, co już powiedziałeś.

WHENEVER PEOPLE AGREE WITH ME, I ALWAYS FEEL I MUST BE WRONG (Oscar Wilde)

Za każdym razem, gdy ludzie przyznają mi rację, mam wrażenie, że nie mam racji.