środa, 29 lipca 2015
Słownictwo CAE

HEAVY -HANDED

using too much force; brutalny; nietaktowny

Their heavy-handed tactics doesn't appeal to me.

Nie przemawia do mnie ich brutalna taktyka.                  

niedziela, 30 grudnia 2012
Słownictwo CAE

STOPAGAP someone who stands in for someone else for a while; temporal solution; 

tymczasowe zastępstwo; tyczasowe rozwiązanie

The homeless were offered stopgap accomodation.
Bezdomnym zaproponowano tymczasowe miejsce zamieszkania.

 

HARASS to annoy, upset;

dręczyć, nękać, dokuczać

The whole situation harassed her mind too much.
Cała sytuacja zanadto dręczyła jej umysł.

 

PROSCRIBE to forbid;

zakazywać, wyjmować spod prawa, delegalizować

Local authorities were entitled to proscribe such programmes.
Miejscowe władze miały prawo delegalizować takie programy.

 

PONDEROUS slow, heavy, serious, longish;

ciężki, poważny, ociężały

His ponderous style makes reading quite hard.
Jego ciężki styl sprawia, że lektura jest bardzo trudna.

 

BELLIGERENT wishing to fight;

wojowniczy, walczący, bojowy

 His belligerent expression made me shiver.
Jego wojowniczy wyraz twarzy przyprawił mnie o dreszcz.

czwartek, 23 lutego 2012
Słownictwo CAE

ANTIC (słuchaj)  an extravagant gesture; a caper; a clown;

błazenada, wybryk; klown

The ladies were disgusted at this kind of antic.

Panie były zdegustowane takim wybrykiem.

 

DISREPAIR (słuchaj) in need of repair;

stan zniszczenia, ruina (stan, w którym konieczne są naprawy)

The house has fallen into disrepair. 

Dom popadł w ruinę.

 

DISREGARD (słuchaj)to ignore or to not respect;

lekceważyć, ignorować

She tends to disregard everybody except for the boss.

Ona na ogół lekceważy wszystkich poza szefem.

 

DIVULGE (słuchaj) to reveal something secret;

 ujawniać, wyjawiać

 He won't divulge the source of his income.

 On nie ujawni źródła swoich dochodów. 

 

RUNAROUND (słuchaj)poor excuses;

wykręty

She's been giving me the runaround for too long now.

Za długo już się wykręca.

piątek, 04 listopada 2011
Słownictwo CAE

OVERRATED (słuchaj) too highly valued;

przeceniany, przereklamowany

He's a vastly overrated writer.

Jest bardzo przecenianym pisarzem.

RELENTLESSLY (słuchaj) in a way that is continuously severe, persistent;

nieugięcie, nieustępliwie

They've been fighting relentlessly for freedom of speech.
Nieugięcie walczą o wolność słowa.

CONFIDE (słuchaj)to confess, to say something secret;

zwierzać się, powierzać (coś), wyznawać

She confided that her husband wanted to leave her.
Zwierzyła się, że mąż chce ją zostawić.

ERECT (słuchaj)  to build;

budować, wznosić

This church was erected in 1989.
Ten kosciół wzniesiono w 1989.

 

 

poniedziałek, 25 kwietnia 2011
Słownictwo CAE

CLATTER (słuchaj) to produce continuous sounds by hitting one object against another; the sound made this way;

brzęczeć, stukotać; robić hałas; stukot, brzęk

She's always clattering the dishes like that.
Ona zawsze tak hałasuje naczyniami.

LONG-DRAWN-OUT taking too much time, especially more than planned;

przeciągnięty, rozciągnięty w czasie; trwający zbyt długo

The long-drawn-out process has finally finished.
Trwający zbyt długo proces wreszcie się zakończył.

GUILEFUL (słuchaj) cunning, sly;

przebiegły, chytry

The role of a guileful villain was a real challenge for the actor.
Rola podstępnego łajdaka stanowiła dla tego aktora prawdziwe wyzwanie.

SQUABBLE (słuchaj) an argument, quarrel about an unimportant thing;

sprzeczka, spór, kłótnia

That squabble was pretty disgusting.
Ta sprzeczka była naprawdę obrzydliwa.

URGING (słuchaj) strong advice;

namowa, nakłanianie

The group of tourists didn't even want to uncap their cameras, despite the urgings of their guide.
Grupa turystów, mimo namów przewodnika, nie chciała nawet odsłonić aparatów.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 9