czwartek, 03 października 2013
LIE or LAY .....

wtorek, 25 czerwca 2013
Słówka.

sobota, 01 czerwca 2013
Travel

poniedziałek, 22 kwietnia 2013
Recycling.

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-games/recycling

niedziela, 14 kwietnia 2013
IT (Information Technology) - Vocabulary.

Abort - Przerwij

Accept - Akceptuj

Access - Dostęp

Add - Dodaj

All Files (*.*) - Wszystkie pliki (*.*)

Apply - Zastosuj

As - Jako

Asterisk - Gwiazdka

Attach - przyłączyć

Background - Tło

Backup - Kopia zapasowa

Bad - Zły, Uszkodzony

Bar - Pasek; Słupek

Between - Pomiędzy

Bin - Pojemnik, Kosz

Bitmap - Mapa bitowa

Blink - Miganie

Bold, Italic - Pogrubiona,pochylona kursywa

Bottom - Dół

Break - Przerwij

Browse - Przeglądaj

Busy - Zajęty

Buttons - Przyciski

Cancel - Anuluj

Center - Środek

Change - Zmień

Chart - Wykres

Chat - Rozmowa

Check box - Pole wyboru

Choose - Wybierz

Clear - Wyczyść

Clipboard - Schowek

Close - Zamknij

Command - Polecenie

Comment - Komentarz

Confirm - Potwierdź

Connect - Połącz, podłącz

Contents - Spis treści

Control Panel - Panel sterowania

Copies - Liczba kopii

Copy - Kopiuj

Create - Utwórz

Currency - Waluta

Current - Bieżący

Cut - Wytnij

Data - Dane

Date - Data

Default - Domyślny

Delete - Usuń

Desktop - Pulpit

Device - Urządzenie

Dial - Wybierz numer

Directory - Katalog

Disable - Wyłącz

Disconnect - Rozłącz

Display - Wyświetl

DOS prompt - Tryb DOS, znak zgłoszenia

Down - W dół

Driver - Sterownik

Edit - Edytuj

Edit - Edycja

Empty - Pusty

Enable - Włącz

End - Koniec

Enter - Wprowadź; wpisz; zawartość

Example - Przykład

Exclamation - Wykrzyknik

Exit - Zakończ

Explorer - Eksplorator

Failure - Awaria, błąd

File - Plik

Find - Znajdź

Finish - Zakończ

First - Pierwszy

Floppy Disk - Dyskietka

Font - Czcionka

Free - Wolne

Full - Pełny

Hard Disk - Dysk twardy

Hardware - Sprzęt

Hidden - Ukryte

Host - Komputer główny

Ignore - Ignoruj

Image - Obraz

Incorrect - nieprawidłowy

Insert - Wstaw

Invalid - Niewłaściwy; niepoprawny

Keyboard - Klawiatura

Label - Etykieta

Last - Ostatnie

Left - Lewy

Line - Wiersz

Link - Łączenie, łączyć, łącze

Load - Załaduj

Lock - Zablokuj

Log on/off - Zaloguj się/wyloguj się

Low - Niski

Mail - Poczta

Mailbox - Skrzynka pocztowa

Main - Główny

Master - Główny

Memory - Pamięć

Menu Bar - Pasek menu

Mode - Tryb

Modify - Modyfikuj

More - Więcej

Mouse - Mysz

Move - Przenieś

Name - Nazwa

Network - Sieć

New - Nowy

Next - Następny

Number - Liczba

ON - Włącz

Open - Otwórz

Options - Opcje

OS SO - (System Operacyjny)

Other - Inne

Out of memory - Brak pamięci

Out Of Paper - Brak papieru

Page - Strona

Paper - Papier

Paragraph - Akapit

Password - Hasło

Paste - Wklej

Path - Ścieżka

Preview - Podgląd

Previous - Poprzedni

Print - Drukuj

Printer - Drukarka

Processing - Przetwarzanie

Property - Właściwość

Question - Pytanie

Quit - Opuść

Read-Only - Tylko do odczytu

Ready - Gotów

Refresh - Odśwież

Remote - Zdalny, odległy

Remove - Usuń

Replace - Zamień

Retry - Ponów próbę

Right - Prawy

Root directory - Katalog główny

Rotate - Obróć

Run - Uruchom

Save - Zapisz

Save As - Zapisz jako

Scroll - Przewiń

Search - Szukaj

Serial Mouse - Mysz szeregowa

Set - Ustaw

Settings - Ustawienia

Share - Udostępnij

Shortcut - Skrót

Shut Down - Zamknij/Zamknięcie systemu

Size - Rozmiar

Spacebar - Spacja

Stop - Zatrzymaj

Stretch - Rozciągnij

Stretch/Skew - Rozciągnij/Pochyl

Strikeout - Przekreślony

String - Ciąg

Style - Styl

Subject - Temat

Subnet Mask - Maska podsieci

Subtitle - Podtytuł

Success - Udawać się

Table of Contents - Spis treści

Task Bar - Pasek zadań

Template - Szablon

Temporary - Tymczasowy

Tools - Narzędzia

Top - Do góry

Total - Razem

Tree - Drzewo

Typeface - Krój pisma

Underline - Podkreślenie

Undo - Cofnij

Units - Jednostki

Unlock - Odblokuj

Up - Do góry

Updat- Aktualizuj

Upper - Górny

User - Użytkownik

Value - Wartość

View - Widok

Wait - Czekaj

Wallpaper - Tapeta

Warning - Ostrzeżenie

Width - Szerokość

Wizard - Kreator

Workbook - Skoroszyt

Write - Zapisz

Zoom - Powiększenie

 
1 , 2